Realitní věci

Rychlejší zisk z restituce, aneb prodej restitučního nároku - Realitní věci

Rychlejší zisk z restituce, aneb prodej restitučního nároku

Leden 27th, 2016

Restituční řízení se často může protáhnout na dlouhou řadu let. Nemáte-li potřebnou trpělivost nebo chuť čekat tak dlouhou dobu, nabízí se jedno řešení – prodej restitučního nároku. Jeho nepochybnou výhodou je právě rychlost. Své peníze můžete mít k dispozici bez dlouhého prodlení. Vždy je ale potřeba si vše promyslet a nejít se svými požadavky pod cenou.
Komu ale restituční nárok prodat? V tomto oboru se pohybuje řada zprostředkovatelů, pro které je obchod v oblasti restitucí základem živobytí. Jejich cíl je stejný, jako je cíl každého jiného obchodníka: lacino koupit a draho prodat. V restituci existují ale výjimky.
Pro společnost Lipno nature s.r.o. je výkup restitučních nároků způsobem, jak rozšířit své pozemky určené k hospodaření. V okolí jezera u nádrže Lipno se věnuje zemědělství a lesnictví. Firma také volí výkup pohledávek k udržení pozemků, které má již v pronájmu. Při výkupu používá výhradně své vlastní finanční prostředky, které poukáže danému prodejci hned při podpisu smlouvy.
Díky svým dlouholetým zkušenostem v oblasti restitucí může Lipno nature s.r.o. nabízet také asistenci při uplatnění restitučních nároků. Poskytuje profesionální právní služby, které přispějí k úspěšnosti daného řízení. Zajišťuje rovněž jednání se Státním pozemkovým úřadem.